Това е една социално-политическа бомба, която се оформя във висок процент хора, отказали да гласуват и да участват в политическите процеси.

Тази бомба се отлага във времето

Не може да има стабилно правителство,