Милиони случаи на Алцхаймер могат да бъдат избегнати, ако пациентите променят начина си на живот - фактор, който е определящ за рисковете от това невродегенеративно заболяване, сочат резултатите от ново изследване. Експерти смятат, че болестта на Алцхаймер, която се появява с възрастта, може да бъде повлияна едновременно от гените и обкръжаващата среда. С увеличаване на населението и продължителността на живота се предполага, че 106 милиона души ще бъдат засегнати от болестта на Алцхаймер през 2050 г. при 30 милиона през 2010 г., сочат преценки от 2007 г. Учени под ръководството на Каръл Брейн от Кеймбриджкия университет се поинтересували от 7 рискови фактора, свързани с болестта - диабет, високо кръвно налягане и затлъстяване в средна възраст, недостатъчна физическа активност, депресия, тютюнопушене и нисък образователен ценз. Екипът уверява, че намалявайки всеки от тези фактори с 10 на сто, ще е възможно да се ограничи разпространението на болестта на Алцхаймер с 8.5 на сто до 2050 г. Така ще се избегнат 9 милиона случая на болестта.

През 2011 г. специалистите прецениха, че един на всеки два случая на болестта на Алцхаймер може да бъде избегнат, ако се промени начинът на живот на пациентите.

Авторите на новото изследване обаче са на мнение, че това процентно съотношение е твърде високо, като се има предвид, че някои рискови фактори са свързани. Например диабетът, високото кръвно налягане и затлъстяването са свързани с недостатъчната физическа активност и са повлияни от образователния ценз.

,,Знаем, че много от тези фактори често пъти са свързани - заяви г-н Брейн. - Ако например се атакува физическата активност, ще може да се намали нивото на затлъстяване, високо кръвно налягане и диабет и някои хора ще могат да избегнат деменцията."