Българската народна банка издаде разрешение за преобразуването на "KBC Банк" чрез вливане в Обединена българска банка, съобщиха от Централната банка. Седем месеца след финализирането на сделката по придобиване на "Райфайзенбанк" (България) от белгийската финансова група KBC, институцията получи одобрение да влее придобитото дружество в ОББ, която също е собственост на белгийската група. От БНБ уточняват, че решението на Управителния й съвет е в изпълнение на инструкция на Европейската централна банка, която е консолидиращият надзорен орган на "KBC Банк" и на Обединена българска банка.

Те са значими институции под надзора на ЕЦБ, при условията на установеното от 1 октомври 2020 г. тясно сътрудничество между ЕЦБ и БНБ и присъединяването на България към Единния надзорен механизъм. След преобразуването Обединена българска банка става универсален правоприемник на "KBC Банк", която се прекратява без ликвидация. През последната половин година придобитата банка се подвизаваше под транзитния бранд "KBC Банк". Сделката бе анонсирана през ноември 2021-ва и окончателно завършена юли миналата година. Стойността на сделката възлиза на малко над един милиард евро.