Лихвите по кредитите вероятно ще започнат да се повишават през последното тримесечие на 2021 г. Това показват прогнозите на Българската народна банка. „С постепенното изтичане на удължения срок за отсрочване на задължения на клиентите на банките може да се очаква увеличение на дела на необслужваните кредити в банковите портфейли. Това вероятно ще повлияе за известно повишение на лихвените проценти по новоотпуснатите кредити“, се казва в тримесечния анализ на Централната ни банка. През второто и третото тримесечие на 2021 г. няма да се наблюдават подобни динамики и лихвите ще останат рекордно ниски, смятат още от банката. „През второто и третото тримесечие на 2021 г. очакваме лихвените проценти по депозитите да се запазят на достигнатите исторически ниски равнища, за което ще допринасят продължаващият значителен приток на привлечен ресурс и високата ликвидност в банковата система“, се казва в анализа. Данните на БНБ от проведена анкета сред търговските банки също така показват, че има известно затягане на стандартите при одобряването на молби за кредити от предприятия и домакинства. Тази тенденция най-вече това се усеща при потребителските заеми. Причината е по-ниската склонност на банките да поемат риск. Очакванията са повишено търсене да има в сегмента на краткосрочните кредити. Регистрирано е потиснато търсене на кредити за инвестиционна дейност и намаляване на търсенето на потребителски кредити в условията на запазваща се несигурност. Към момента кризата не влияе на качеството на портфейлите с банкови кредити. По последни данни към края на април нивото на необслужваните заеми в трите основни сегмента – бизнес кредити, ипотеки и потребителски заеми – има понижаване на „лошите“ кредити. Все още обаче има кредити на обща стойност от около 10 млрд. лв., за които БНБ е дала одобрение да бъде отложено тяхното плащане. Не е ясно колко от тези заеми ще могат да се погасяват редовно, когато дойде време получателите им отново да плащат месечни вноски по тях.