Банките вече са повишили лихвите по кредитите и депозитите, показват данните на БНБ. През август средният лихвен процент по потребителските кредити се е повишил с 0.07 пр. п. до 8.26%, а годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити – с 0.11 пр. п. до 8.78%. При жилищните кредити в левове, средният лихвен процент се повишава с 0.02 пр. п. до 2.49%, а ГПР – с 0.05 пр. п. до 2.76%. Средният лихвен процент по другите кредити в левове нараства с 0.16 пр. п. до 3.20%. Поскъпват и кредитите за работодатели и самонаети. Средният лихвен процент тези заеми се увеличава с 0.17 пр. п. до 3.21%. През август 2022 г.

средният лихвен процент по овърдрафта в левове намалява

При жилищните кредити в левове обемът на новия бизнес нараства

Освен при кредитите по-високи лихви вече дават банките и за депозити, отчита БНБ.