Сряда, 16 март, е 21-вият ден от войната на Русия срещу Украйна. Ето какво знаем към този момент:

"военнопрестъпник".много жертвиВолодимир Зеленскивъоръжение за $1 млрд. на Украйнаруски хеликоптеридопълнителна военна помощнад 3 милионасъществени различияБайдън ще пътуваМарина Овсянникова,