Милиони хора в добро здраве всекидневно пият малки дози аспирин с цел да намалят риска от инфаркт на миокарда или инсулт. Но все повече изследвания поставят под въпрос тази стратегия, изтъквайки, че са подценени свързаните с приема на аспирин рискове. Ново изследване разкрива, че за хората в добро здраве ползата от приема на аспирин за сърдечно-съдовата система е до голяма степен неутрализирана от риска от кръвоизливи най-вече в мозъка и червата. "Няма причина хората в добро здраве да приемат рутинно аспирин – заяви ръководителят на изследването, кардиологът Шон Чжън от Кингс колидж в Лондон. – Резултатите показват, че действително съществува риск. Хората не трябва да приемат аспирин, смятайки, че това лекарство е съвсем безвредно." Рискът от сърдечно-съдови болести все пак е малък за приемалите аспирин хора, които по-рано не са били засегнати от тях. Малък е и рискът от кръвоизливи за приемалите аспирин. Един-единствен сърдечно-съдов проблем ще бъде избегнат сред 265 души, приемали 5 години аспирин, но един от 210 пациенти, приемали аспирин, ще получи силен кръвоизлив. По мнението на кардиолога тези данни са относително незначителни. Но учени настояват, че, погледнато в национални мащаби, въпросните данни са значими. Резултатите от изследването са публикувани в Journal of the American Medical Association.