98% от училищата и детските градини са готови за новия отоплителен сезон. Това стана ясно по време на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.Всички образователни институции са в готовност за новата учебна година, а дни преди 15 септември намалява и броят на незаетите места за педагогически специалисти, съобщиха от МОН.Учебната година ще стартира присъствено, но има готовност за преминаване в обучение от разстояние в електронна среда при необходимост. Осигурени са дезинфектанти, топла вода, предприети са и допълнителни мерки за намаляване на риска от инфекции на 100%.В момента в училищата са назначени 1216 медиатори и 182 социални работници, които съдействат на учителите за приобщаване на деца и ученици в системата на образованието.Всички директори на училища са осигурили и медицинска грижа за децата и учениците.46 училища и детски градини ще открият учебната година в друга сграда.