44 млн. лева за закупуване на училищни автобуси отпусна правителството, съобщиха от МОН.

Средствата за

Министерството на образованието и науката са необходими, тъй като се налага обновяване на амортизирания автопарк. По този начин ще се гарантира безопасността на децата и учениците от населените места, в които няма детска градина или училище. Към момента в МОН са постъпили множество заявки за училищни автобуси. В исканията като належащи причини се посочват остарелите и амортизирани автобуси, лошото им техническо състояние и честите повреди. С предвидените в бюджета за 2022 година 10 000 000 лв. за училищни автобуси бяха закупени 34 автобуса. С допълнителните средства  ще могат да се предоставят подходящи превозни средства на общини и училища, които спешно се нуждаят от подкрепа.