След няколко часа на разгорещени дебати латвийският парламент гласува на 30 ноември за ратифицирането на конвенцията на Съвета на Европа с гласовете на депутатите от лявоцентристкото мнозинство. Опозицията не взе участие в гласуването с изключение на двама депутати, които гласуваха против.

Конвенцията, приета от Съвета на Европа през 2011 г. квалифицира насилието срещу жени като нарушаване на човешките права. Тя предвижда политически и правни мерки, чрез които отделните държави да създадат стандартизирана общоевропейска рамка за предотвратяване на подобно насилие, защита на жертвите и преследване на насилниците.

Латвия е една от шестте държави членки на Европейския съюз, която все още не беше ратифицирала Истанбулската конвенция. Критици и опоненти на конвенцията в балтийската държава твърдят, че тя подкопава общоприетите дефиниции за пол и е заплаха за традиционните семейни ценности в страната.

Затова латвийското министерство на благосъстоянието е добавило обяснителен анекс към Истанбулската конвенция, в който се подчертава, че понятието "социален пол", използвано в конвенцията, не е свързано със задължението за въвеждане на различно тълкуване на пола в латвийската правна и образователна система.

След няколко часа на разгорещени дебати латвийският парламент гласува на 30 ноември за ратифицирането на конвенцията на Съвета на Европа с гласовете на депутатите от лявоцентристкото мнозинство.

Конвенцията, приета от Съвета на Европа през 2011 г. квалифицира насилието срещу жени като нарушаване на човешките права. Тя предвижда политически и правни мерки, чрез които отделните държави да създадат стандартизирана общоевропейска рамка за предотвратяване на подобно насилие, защита на жертвите и преследване на насилниците.

Латвия е една от шестте държави членки на Европейския съюз, която все още не беше ратифицирала Истанбулската конвенция. Критици и опоненти на конвенцията в балтийската държава твърдят, че тя подкопава общоприетите дефиниции за пол и е заплаха за традиционните семейни ценности в страната.

Затова латвийското министерство на благосъстоянието е добавило обяснителен анекс към Истанбулската конвенция, в който се подчертава, че понятието "социален пол", използвано в конвенцията, не е свързано със задължението за въвеждане на различно тълкуване на пола в латвийската правна и образователна система.