сн. БНР

Във вторник България и българите по света честваха 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия. 6 септември 1885 г. е забележителна дата в историята на Родината. Това е акт, извършен изцяло по волята на българския народ против волята на Великите сили. Дълбоко съкровен исторически акт, продиктуван от възрожденските идеали на предците ни за освобождение, съединение и независимост на Отечеството ни.

Изстрадалият ни народ отхвърля една несправедливост, наложена от Великите сили през юни 1878 г. - разделянето на България. Този абсурден и престъпен международен акт стана причина за всички катаклизми на Балканите след това. Сръбско-българската война, въстанията в Македония и Одринска Тракия, войните през 1912 и 1913 г., въвличането на балканските държави едни срещу други в Първата световна война маркират само големите конфликти, в чиято основа са решенията на Берлинския конгрес да разпокъса един народ с хилядолетна история и култура.